<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned sammen med vintermødet.
Deltage i generalforsamlingen kræver ikke deltagelse i den efterfølgende frokost og vintermøde.

Der indkaldes til generalforsamlingen via Rytmeboxen og her på klubbens hjemmesiden.


Indkaldelse til generalforsamlingen 2018 blev offentliggjort i Rytmeboxen nr. 117 via Nyhedsmail og på klubbens hjemmesiden den 23. december 2017.

Dagsorden for generalforsamlingen lørdag den 10. marts 2018 kan ses her:

GENERALFORSAMLING

I henhold til klubbens vedtægter § 4 indkaldes hermed til generalforsamling 2018.

Lørdag, d. 10. marts 2018 kl. 11.00 -12.00

 DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Eventuelt

Ad 4:

Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt og formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. ( 10. februar 2018)

Ad 5:

Følgende er på valg:

 • Svenn Erik Kristensen
 • Annelise Hattesen
 • Søren Rasmussen

Alle suppleanter er på valg:

 • Bente Damgaard Thomsen
 • Sanne Krogh

  

LINK:

Vedtægter for ICD klubben

Generalforsamling 2018

 

Generalforsamling 2017

 

Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen 2016

Generalforsamling 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015

Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamlingen 2014

Generalforsamling 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsamlingen 2012